Ostindiefararen Götheborg

Ostindiefararen Götheborg

Ostindiefararen Götheborg

Ostindiefararen Götheborg är en komplett replika av 1700-talsfartyget med samma namn som ägdes av Svenska Ostindiska Companiet. Originalskeppet byggdes i Stockholm och sjösattes 1738 för att hinna göra tre framgångsrika seglatser till Kina innan hon förliste utanför Göteborg sju år senare. Historien om Companiet och skeppet självt är lika spännande som det faktum att hennes replika idag seglar världen över i samma anda som för trehundra år sedan!

Svenska Ostindiska Companiet och originalskeppet

SOIC bildades 1731 i syfte att ta över Sveriges handel med Kina från de dominerande sjömakterna England och Holland. Det lilla svenska bolaget privilegierades av kungen och blev snabbt betydelsefullt för den svenska sjöfarten. Sju år in i bolagets verksamhet byggdes det nya segelskeppet Götheborg på varvet Terra Nova i Stockholm. Den första resan gick till Kina, och blev en succé. Både Sverige och Göteborg i synnerhet drog stor nytta av den nya sjökontakten och man planerade direkt en andra resa. Redan där började problemen för skeppet, då hon faktiskt blev kapad utanför Spaniens kust. En engelsk fregatt stoppade färden i över en månad innan Götheborg släpptes och kunde segla vidare. Det var dock den tredje resan som skulle vara den verkliga utmaningen för skeppet, som slutligen också resulterade i skeppets förlisning. Efter starka vindar kom man ur kurs flera gånger, först utanför Afrikas sydspets, och igen på seglingen mellan Java och Kanton. Efter att ha väntat på rätt vindar i hela sex månader nådde man till slut Kina och kunde lasta om för att påbörja färden hem, ytterligare ett halvår senare. Efter totalt 30 månader till havs siktade Götheborg sin hemhamn 1745, och tog ombord en lots vid Vinga för att säkra infarten till staden. Trots detta gick man på grund vid Knipla Hunnebådan och började ta in vatten i stora mängder. Besättningen kunde räddas, men skeppet och lasten förliste omgående. En tredjedel av den rika lasten med bland annat te, siden, porslin och zink bärgades under de nästkommande två åren, och totalt sett gick ändå expeditionen med plus.

Den moderna Ostindiefararen Götheborg

Den moderna Ostindiefararen Götheborg

Den moderna Ostindiefararen Götheborg

Efter att de första bärgningarna av lasten genomförts lät man vraket ligga i tron om att det inte fanns mer att bärga från det. De nya utgrävningarna påbörjades 1984 och man fann både spår av lasten samt vrakdelar som gjorde att man kunde skapa sig en idé om skeppets konstruktion. Efter knappt ett decennium av dykningar på vraket föddes också idén om att bygga en replika av Götheborg – och eventuellt att faktiskt upprepa resan till Kina som originalskeppet hade seglat! Byggnationen genomfördes på knappt nio år med dåtidens verktyg, byggteknik och material, men det nya skeppets utrustades med modern teknik för att kunna klassas med oceanfart. 2005 gav sig Götheborg ut på sin jungfrufärd som framgångsrikt gick hela vägen till Shanghai och tillbaks under drygt ett halvårs segling. Sedan dess har skeppet genomfört totalt nio olika expeditioner över hela jorden, och tilldragit sig mängder med uppmärksamhet var man än har lagt till. För tillfället ligger Ostindiefararen Götheborg just nu till kaj vid Eriksberg men ska placeras vid den nybyggda Masthuggskajen under de kommande åren för att bli en del av stadens kulturarv.