Om nautiska kartor

Om nautiska kartor

Om nautiska kartor

Så länge människor har rest har de behövt någon slags karta eller vägledning. Det är lika viktig för dem som reser via båt som för människor som reser på landsvägen. Nautiska kartor eller sjökort är kartor över hav, sjöar och vattendrag. På det sätt tjänar nautiska kartor samma syfte som vanliga kartor. Men det finns en viktig skillnad. Havet, sjön eller flodbotten är inte helt platt och därför måste en karta över den visa det. Nautiska kartor måste visa saker under vattenytan som vattenströmmar och rev och stenblock, såväl som de på vattenytan.

Eftersom det ofta är svårt eller omöjlig att kunna se havsbotten är det livsviktig med bra nautiska kartor. Bland annat visar dem navigering faror, bojar och andra markörer, tidvatten och strömmar, information om lokala hamnar, vattendjupet och topografiska drag i havet eller vattenvägen.  Navigering faror inkluderar konstgjorda faror som gamla vrak och antika ruiner samtidigt som naturfenomen. På nautiska kartor är kartans övre kant alltid nordpolen snarare än magnetisk norr. Longitud- och latitudskalor visas på kanterna på kartan och 1 minuts latitud motsvarar 1 nautisk mil.

Havet, sjön eller flodbotten förändras ständigt när strömmar lägger ner ny sand och stenar eller flyter bort det. Jordbävningar kan orsaka stora förändringar under en mycket kort tidsperiod. Så nautiska kartor måste uppdateras regelbundet. Man kan tro att detta är lättare idag tack vare modern teknik men tekniken fungerar inte alltid. Sjöfartsverket har en kontinuerligt uppdaterad databas som innehåller all nödvändig information för resor på vattnet. Även sa, är dessa sjökort allt för ofta inte 100% korrekt på grund av naturliga eller konstgjorda förändringar.

Historiskt sett mättes djupet med hjälp av en handlod, en replängd med en vikt, mest ofta av bly, i ena änden. Repet markerades med intervaller såsom vid 2, 3, 5, 7, 10, 13, 15, 17 och 20 famn. De gamla grekiskorna och romerska navigatörerna använde handlod för att kunna kolla på vatten djuphet. Sjömätning var gjort med handlod upp till och med slutat av 1800-talet. Nu använder sjömän elektroniska ekoljud anordningar såsom laser och multibeam.

Sjöfartsverket

Sjöfartsverket

I Sverige är det Sjöfartsverket som står för sjökort. Sjöfartsverket skapar kartorna främst för yrkessjöfarten och Försvarsmakten men fritidsfiskare och seglare får också använda sjökort. Det finns fyra typer av sjökort. Ett översiktskort med en skala på 1:500 000 – 1:1 500 000 ger en överblick av ett stort område. Ett kustkort är över ett mer begränsat område och är mer detaljerade med en skala från 1: 180 000 – 1:250 000. Ett skärgårdskort är ännu mer detaljerad och har en skala på 1:50 000 – 1:125 000. Och ett specialkort har en skala på 1:10 000 – 1:30 000.

Sjöfartsverket har ett omgående samarbete med sjökortorganisationer i alla europeiska länderna som omger Östersjön. Tillsammans har de skapat HELCOM-planen för uppdatering och samordning av sjökort. Att göra under vattenmätningar är både tids- och arbetsintensivt arbete. På grund av ständigt föränderliga förhållanden och behovet av att nautiska kartor kontinuerligt uppdateras är detta samarbete avgörande.