Navigationshjälpmedel, sextant

Navigationshjälpmedel, sextant

Navigationshjälpmedel, sextant

Ett glimmande hav, en högt stående sol och underbara varma brisar. Att ge sig ut till havs lockar de allra flesta och kan leda till ett äventyr man aldrig glömmer. För att kunna bege sig ut på mer eller mindre kända hav är det viktigt att man har koll på diverse saker. Ofta är man helt och hållet beroende av olika väderförhållanden, av den utrustning, proviant och den besättningen man har med sig. Vare sig det gäller små eller stora resor är det viktigt att inte utsätta sig själv eller sina medresenärer för fara. En sådan fara är till exempel att man går på grund.

Sjökortet

För att kunna manövrera en båt på ett säkert sätt är det viktigt att man kan läsa ett sjökort och veta hur man skall ta sig dit man skall på ett säkert sätt. Det är viktigt att man är realistisk i sin planering och inte tar sin båt till för grunda platser. För att ha kännedom kring saker som havsdjup, grund, trevliga destinationer och dylikt måste man behärska konsten att navigera.

Sjökortet

Navigation är en uråldrig kunskap, som från början utformades av sjömän som åkte över stora hav. Människor har använt sig av olika tekniker genom historien, bland annat används stjärnor som riktmärken för att veta att man rör sig åt rätt håll. När havet brer ut sig på var sida av skeppet och vinden viner och vrider är det viktigt att försöka förstå vilket väderstreck man rör sig i.

Idag finns det många mer moderna tekniker, med GPS, ekolodssystem och Eniro på sjön, men trots detta bör de allra flesta som rör sig på havet kunna behärska ett sjökort och kunna orientera sig med hjälp av detta.

För att navigera korrekt bör man ha en bra utrustning. Man skall ha ett sjökort som är uppdaterat och navigationsbestick som man lärt sig hur man skall använda. Ett enkelt sätt att öva upp sina kunskaper och dessutom få det bekräftat på papper att man kan grunderna i sjövett och navigering är genom att gå en kurs i förarbevis. Under kursen ingår det moment som att ta ut en kurs, krysspejla men även annan matnyttig information så som hur och varför man skall ha lanternor på sin båt.

Ett av navigationsbesticken är sextanten. En sextant är ett instrument som används både på havet och på land. Med en sextant räknar man ut vinkeln mellan olika himlakroppar och horisonten. Solen förhåller sig på samma sätt till jorden vid samma tidpunkt olika år. Tack vare detta kan man sen omvandla denna kunskap till en position och vilken latitud man befinner sig på. Genom att upprepa denna beräkning kan man få fram även longituden.

Att navigera med en traditionell utrustning är mer tidskrävande än den moderna teknologin som finns idag. Trots detta är det väldigt bra att ha kännedom om äldre metoder, inte minst om man skall bege sig långt ut på öppet hav där det inte är möjligt att använda sig av teknologin. Även mindre långa resor kan kräva kunskaper om traditionell navigation, inte minst om telefoner och annan utrustning flyger i havet!