Katastrofer inom sjöfarten

Katastrofer inom sjöfarten

Katastrofer inom sjöfarten

Under historiens gång har det uppkommit flera händelser och incidenter inom sjöfarten. Det är såklart omöjligt att undvika alla olyckor men flera katastrofer som har inträffats har startat upp diskussioner i landet som vid flera tillfällen har gjort att reglerna skärpts och riktlinjer för säkerheten har ändrats.

Här kan man läsa om några katastrofer inom sjöfarten som har förändrat många synsätt och där säkerheten ofta har ifrågasatts och diskuterats efteråt.

Uppmärksammade fall i Sverige

Katastrofen som hände med färjan M/S Estonia den 28 september 1994 var en händelse som inte bara skakade om Sverige utan även resten av Skandinavien och de baltiska länderna. Färjan som trafikerade på Östersjön reste mellan Stockholm och Åbo, Umeå och Vasa samt Tallinn och Stockholm. Vid tidpunkten för denna katastrof då färjan förliste reste den i mycket hårt väder till Tallinn. Någonting som var väldigt markant i detta fallet var att båten snabbt fick stor slagsida och sjönk redan en timme efter att slagsidan hade upptäckts av besättningen ombord. Denna katastrof räknas som den värsta på nordiska vatten efter första världskriget då hela 852 personer miste livet under denna förlisning. Denna olycka har också både filmatiserats och släppts som en dokumentär. Dessutom kan man också hitta flera poddar och debatter om Estoniakatastrofen då flera konspirationsteorier också uppkom efter händelsen.

Uppmärksammade fall i Sverige

Uppmärksammade fall i Sverige

En annan katastrof som inträffade nära svensk mark var när passagerarfartyget M/S Scandinavian Star fattade eld utanför Lysekil. Denna uppmärksammade händelse var anlagt av en passagerare ombord som totalt startade fyra till sju bränder som spred sig och var orsaken till det mycket ödesdigra slutskedet med hela 159 avlidna personer där majoriteten var passagerare som befann sig på båten med sina familjer för att fira påsk. Katastrofen med M/S Scandinavian Star inträffade den 7 april år 1990 och olyckan har utretts vid flertalet tillfällen. Även om själva olyckan inte inträffade på svensk mark och antalet döda svenskar endast uppgick till 3 personer har katastrofen haft stor inverkan på hur man skulle kunna skärpa säkerheten på de svenskägda färjorna för att en olycka som denna inte skulle kunna inträffa igen. Olyckan är idag fortfarande under utredning där flera inblandade personer har flytt utomlands.

Andra uppmärksammade katastrofer inom sjöfarten

En annan stor katastrof som fick skörda många människoliv var olyckan som involverade M/S Spice Islander I. Denna färja kantrade den 10 september 2011 under ett mycket starkt oväder utanför Zanzibar. Denna olycka vart också väldigt uppmärksammad av media och anhöriga till de avlidna då bolaget bröt samtliga säkerhetskrav då de överlastade båten med fler passagerare än den faktiskt var anpassad för. Dessutom var passagerarlistan inte komplett så än idag vet man inte exakt hur många som befann sig på båten, hur många som jobbade där och då även exakta siffran på hur många som faktiskt omkom under händelsen.

Det har gjorts flera utredningar för att kunna beräkna omkomna och senaste siffrorna uppgår till 1284 avlidna personer. Detta är en fruktansvärd siffra då båten i själva verket endast var godkänd att bära runt 600 personer. Enligt flera utredningar befann sig över 3000 passagerare ombord som trängdes på färjans samtliga våningar och utrymmen.