Bli sjökapten

Bli sjökapten

Bli sjökapten

Har du seglat sedan barnsben eller bara haft en långvarig dragning till havet? Funderat på hur det vore att navigera ett stort fartyg över de sju haven, eller för den skull bara runt om i Skärgården, packat med entusiastiska turister? Oavsett om du vill skeppa frakt över Atlanten under månader i sträck eller bara trafikera Göta Älv som en del av kollektivtrafiken behöver du ändå utbilda dig till sjökapten, eller skeppare, om än under lite olika former. Du bör därför ha en viss insikt i hur och var du kan tänka dig att jobba i framtiden, då livet till havs i flera fall är radikalt annorlunda än vad det är att ha ett vanligt jobb i land. Kan du tänka dig att vara borta under längre perioder, eller vill du kunna komma hem till familj och vänner lite oftare, kanske till och med varje dag? Faktum är att  livet för en sjökapten kan skilja sig åt ganska fundamentalt från hur det ter sig för en annan. Här ska vi dock prata mer om utbildningen!

Göteborg eller Kalmar

Göteborg eller Kalmar

Göteborg eller Kalmar

Om man vill läsa till skeppare, befäl eller något annat sjöfartsyrke, som maskinist, däckspersonal, styrman eller liknande, finns det i Sverige två utbildningar som leder till dessa yrkestitlar: en vid Chalmers tekniska högskola och en vid Sjöfartshögskolan i Kalmar, som är en del av Linnéuniversitetet. På båda dessa läser du tre eller fyra år, sammanlagt minst 180 hp, och du gör en stor del av din utbildningstid som fartygsförlagd praktik. Båda utbildningarna ser likadana ut, och efter att du har avlagt en examen som sjökapten krävs en längre period av tjänstgöring för att du ska få arbeta som sjökapten i praktiken. För att du lättare ska kunna välja arbetsfält själv ges hela sista året på engelska, och du kan också välja att läsa sista året utomlands. Förutom att du lär dig sjöfartens essentiella grundstenar, som navigation, hantering av olika typer av last och gods, samt säkerhet får du också utbilda dig i de administrativa ämnena som du kommer att vara ansvarig för som högsta befäl ombord på ett fartyg: juridik, ekonomi samt miljö. Under hela din utbildning kommer fokus ligga på teamwork och ledarskap, vilket är av högsta vikt för både stora och små besättningar. Du kommer också få möjlighet att specialisera dig på offshorefartyg, tankfartyg eller passagerarfartyg, och om du väljer att läsa vidare till en masterexamen kan du också fördjupa dig i annat som är relaterat till sjöfart med programmet Maritime Management.

Tjänstgöring

För att kunna jobba som sjökapten krävs en stor andel erfarenhet och praktiskt tjänstgöring från olika typer av skepp. Efter att du avlagt examen som sjökapten med lägsta behörighet V ska du sedan tjänstgöra till sjöss i minst 36 månader som fartygsbefäl på handelsfartyg med en minimal dräktighet, dvs, innesluten volym, om minst 500. Av dessa praktikmånader ska man ha tjänstgjort minst 18 månader i trafik mellan andra hamnar än i Öresund, alltså i mer vidsträckt fart samt minst ett år av tiden ska man också haft befäl över ett fartyg med bruttodräktighet om minst 3000. Du har med andra ord flera år av utbildning och praktik framför dig för att nå målet, men kom ihåg att under tiden får du arbeta och praktisera en längre tid på riktiga fartyg med härliga kollegor och befäl.