oktober2019

oktober2019

Om nautiska kartor

Så länge människor har rest har de behövt någon slags karta eller vägledning. Det är lika viktig för dem som reser via båt som för människor som reser på landsvägen. Nautiska kartor eller sjökort är kartor över hav, sjöar och vattendrag. På det sätt tjänar nautiska kartor samma syfte som[…]