augusti2019

augusti2019

Fartyg under antiken och medeltiden

Den period vi kallar antiken varade mellan 800 fKr till ungefär 500 eKr, och innefattar det gamla Greklands civilisation samt romartiden. De grekiska skeppen kan man grovt indela i två kategorier; farkoster för handel och fartyg för krig. Fartygen för handel var bredare, långsammare och klumpigare, men kunde transportera tunga[…]