februari2019

februari2019

Katastrofer inom sjöfarten

Under historiens gång har det uppkommit flera händelser och incidenter inom sjöfarten. Det är såklart omöjligt att undvika alla olyckor men flera katastrofer som har inträffats har startat upp diskussioner i landet som vid flera tillfällen har gjort att reglerna skärpts och riktlinjer för säkerheten har ändrats.