december2018

december2018

Den glömda hamnen i Fröjel

Genom åren har det gjorts många arkeologiska fynd på Gotland som har innehållit allt från stora mängder med silvermynt till andra värdesaker. Sammanlagt har 160 000 silvermynt åter kommit upp i dagsljuset.

Utbildning till sjöbefäl

Precis som piloten i ett flygplan har ansvaret för kabinpersonalen och passagerarna har ett fartygs befälhavare det yttersta ansvaret för besättning, last och passagerare. Liksom på ett flygplan skiljer sig arbetsuppgifterna åt beroende på vilken sorts befälhavare man är, hur stor besättningen på skeppet är, vilken last fartyget har och Las Mer