januari2018

januari2018

Livet ombord en färja

Många människor i Sverige har någon gång åkt en av de många färjor som trafikerar våra farleder i öst, syd och väst. Många städer längs med våra kuster har båtar som går till Danmark, Finland, Norge, Estland, Tyskland och Polen, och de flesta familjer i södra Sverige har någon gång Las Mer